Online seminar Werkhervattingskas | 22 november 2022, 11:00 – 12:00 uur | Gastheer: Wouter de Jager

Webinar Werkhervattingskas

Hoe u als werkgever flink op uw Whk-premie kunt besparen

Wist u dat u als werkgever flink op uw Whk-premie kunt besparen?

Regresloket_loket_WouterDeJager

Bent u publiek verzekerd voor de ZW of de WGA? Dan betaalt u aan de Belastingdienst de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Hoe meer mensen vanuit uw organisatie een ZW- of een WGA-uitkering ontvangen, hoe hoger deze Whk-premie.

Als werkgever houdt u deze premie natuurlijk het liefst zo laag mogelijk en wilt u ook uw toekomstige Whk-premie beperken. Maar als u hierbij iets over het hoofd ziet, kan het zomaar zijn dat u jarenlang te veel premie betaalt. Dit kan oplopen tot vele tienduizenden euro's. Deze gegevens goed controleren kan u daarom veel opleveren.

Webinar Werkhervattingskas

Daarom organiseert het Regresloket 22 november a.s. een webinar rond dit boeiende onderwerp. Onze Whk-specialist Wouter de Jager neemt u mee in de wondere wereld van de Werkhervattingskas en leert u hoe u flink kunt besparen op uw Whk-premie.

Diverse onderwerpen zullen de revu passeren. Wat de Whk-premie precies inhoudt. Hoe deze wordt vastgesteld. Hoe u deze premie kunt controleren. Wat we verstaan onder het kasbasisstelsel. Wanneer en hoe u een herbeoordeling bij het UWV kunt aanvragen. Hoe u in bezwaar kunt gaan tegen een nieuwe beslissing van het UWV. En nog veel meer.

Dit leerzame webinar zal ongeveer één uur duren. Door deel te nemen, kunt u bovendien 10 NIRPA PE-punten verdienen.

Meld u nu aan

Ook leren hoe u kunt besparen op uw uitkeringslasten? Aanmelden is heel eenvoudig. Het enige wat u hoeft te doen is het formulier hieronder in te vullen en te versturen. Na uw aanmelding sturen wij u dan de betaalinstructies.

De kosten voor deelname aan het webinar zijn € 79,- per persoon. Zodra u dit bedrag heeft overgemaakt, ontvangt u van ons een deelnamelink.

Inschrijving webinar Whk

Voornaam + Achternaam
Straat + huisnummer, Postcode, Woonplaats
Heeft u vragen over het webinar of wilt u meer informatie? Laat het ons gerust weten.
  • 22 november 2022
  • 11:00 – 12:00 uur
  • Gastheer: Wouter de Jager

"Welkom in de wondere wereld van de Werkhervattingskas! We laten u in grote lijnen zien hoe de Whk-premie tot stand komt. En nog veel belangrijker: we laten zien hoe u 'm kunt controleren en in de komende jaren kunt beheersen."

Wouter de Jager

Veelgestelde vragen

Voluit de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Een werknemersverzekering in de vorm van een percentage dat door het UWV wordt berekend en door de Belastingdienst wordt geïnt. Het percentage wordt beïnvloed door ZW- en WGA-uitkeringen die vanuit een dienstverband bij uw organisatie zijn ontstaan. Hoe hoger de uitkeringslasten, hoe hoger de premie.

Dat kan maar is wel complex. Gelukkig kunnen wij bij het Regresloket het ook voor u doen. Als wij een onderzoek uitvoeren, nemen wij u alle mogelijke contacten met de Belastingdienst en het UWV hierover uit handen. Dus niet alleen het opvragen van gegevens maar ook het indienen van het verzoek om de percentages te laten herzien.

Misschien wel. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. De Whk is opgesplitst in twee componenten. De Ziektewet en de WGA. U kunt er per component voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Eigenrisicodrager betekent dat het UWV direct uitkeringslasten aan u factureert. Hiervoor kunt u zich laten verzekeren of zelf betalen. Betaalt u de uitkeringen zelf, dan kan het zijn dat het UWV onjuiste bedragen aan u factureert. Dit kunnen we bij het Regresloket ook voor u onderzoeken.

Bent u voor beide componenten ERD? En bent u hiervoor verzekerd? Weet dan dat er een controle over de afgelopen vijf boekjaren kan plaatsvinden. Mogelijk was u in voorgaande jaren nog niet volledig ERD. Die jaren kunnen dan nog gecontroleerd worden.

In het gunstigste geval geld. Maar die kans is ongeveer 20-25%. Wat het wel in 95% van de onderzoeken oplevert, is inzicht. Inzicht in de uitkeringen die over langere periodes aan u toegerekend zijn. Inzicht in de impact die dit heeft op uw financiële kostenplaatje naar de Belastingdienst. Inzicht in de stappen die u kunt nemen om dit voor de toekomst te verlagen of te voorkomen. En ja, soms geld. Soms zelfs heel veel geld.

Nee. Dat is het mooie van ons no-cure-no-pay-principe.

Bij de minste of geringste twijfel over wat er aan uitkeringslasten is toegerekend in de afgelopen vijf boekjaren. Een kleine omissie aan de zijde van het UWV kan ervoor zorgen dat er abusievelijk een uitkering tot wel 12 jaar aan u wordt doorbelast. Dit kan snel oplopen tot ruim € 150.000,- aan verhoogde premie voor slechts één uitkeringslast.

Als u in de afgelopen vijf boekjaren tot en met heden bent ingedeeld als kleine werkgever. Of als u in de afgelopen vijf boekjaren tot en met heden volledig ERD bent en u heeft dit ondergebracht bij een verzekeraar. Of als u in de afgelopen vijf boekjaren op beide componenten een nihilbedrag aan uitkeringen doorbelast heeft gekregen (en u heeft dit nagekeken op de beschikking).

Als dit in de uitspraak van het herzieningsverzoek wordt bevestigd, dan zal de betreffende uitkeringslast worden verwijderd uit de berekening van de gedifferentieerde premie. De premiepercentages van de jaren waarin de uitkering werd toegerekend, zullen worden herrekend. Deze zullen dan omlaag worden bijgesteld. Vervolgens vragen wij de Belastingdienst de teveel betaalde premie weer aan u terug te storten.

Bij de Belastingdienst vragen we een specificatie op van de uitkeringslasten die aan uw organisatie zijn toegerekend. Informatie over de juistheid van de toerekening van een uitkering blijkt vaak uit UWV-correspondentie die u als werkgever heeft ontvangen. Doordat u financieel verantwoordelijk wordt gehouden voor deze uitkering, bent u immers belanghebbende bij deze informatie. Ook andere informatie kan handvatten bieden over de juistheid van de toerekening. Zo brengen we via de Belastingdienst uw eventuele geschiedenis als ERD in kaart en gaan we na of er sprake is van uitsluitingsgronden waar het UWV niet van op de hoogte kan zijn (bijvoorbeeld een succesvol regresverhaal). Al met al proberen we zoveel mogelijk informatie te verzamelen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Hoe meer informatie, hoe groter de kans dat we iets aantreffen.

Eigenlijk niet veel meer dan een vriendelijk verzoek aan het UWV om een uitkering die lange tijd niet opnieuw getoetst is opnieuw te beoordelen. Door een tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV sluimeren veel uitkeringen door op de situatie die bestond om het moment van toekenning van de uitkering. Terwijl er in de loop van de jaren sprake kan zijn van gewijzigde omstandigheden. De uitkering die wordt verstrekt, sluit daardoor mogelijk helemaal niet aan bij de situatie van degene die de uitkering ontvangt.

Regresloket-Controle-Uitkeringslasten

Contact

Heeft u nog vragen over dit webinar? Neem dan contact op met Wouter de Jager. U kunt hem bellen op 06 – 146 14 120 of mailen via

w.dejager@bsabv.nl.

  • Senior consultant Whk
  • Sociale wetgeving
  • Bezwaar en beroep
  • Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas
  • Liefhebber en uitpluizer