Regres: lonend voor overheidsorganisaties

Is uw medewerker uitgevallen door toedoen van een ander? Door gebruik te maken van het regresrecht zorgt u dat de overheid een groot deel van de kosten door dit verzuim vergoed kan krijgen. Dat scheelt het Rijk en daarmee de belastingbetaler veel geld.

Wat is regresrecht en wat is het belang?

Regresloket-Procederen_Web

Wanneer een medewerker uitvalt door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan kunnen de loon- en re-integratiekosten door dit verzuim verhaald worden op de (verzekeraar van de) veroorzaker. Dit wordt ook wel loonregres genoemd.

Kosten die verhaald kunnen worden zijn onder meer:

 • loonkosten zoals doorbetaald loon en vaste toelagen
 • kosten van re-integratie
 • kosten van hrm door de afhandeling van regres
 • kosten van eigen risico WGA en verzuim

Daarnaast kunnen we - als de werknemer dat wil - ook persoonlijke schade voor hem of haar verhalen.

Het terugvorderen van loonschade heeft de overheid tijdens de vorige contractperiode zo’n € 6,5 miljoen opgeleverd. Het gebruik maken van uw regresrecht levert u gemiddeld al na één week verzuim meer op dan het u kost.

Wat doet het Regresloket voor u?

 • Als we uw melding hebben ontvangen, starten we een onderzoek waarmee we een inschatting maken van de verhaalbaarheid van de schade.
 • Als de schade verhaalbaar is, nemen we de schade in behandeling, onderhandelen we met de tegenpartij over de aansprakelijkheid en de te verhalen schade, treffen we minnelijke schikkingen of procederen we als dat nodig is.

Wat moet u doen?

 • Vraag uw medewerker bij een ziekmelding of het verzuim te maken heeft met een ongeval en of daar een derde bij betrokken was.
 • Meld uw schade bij het Regresloket
  • als het verzuim veroorzaakt is door een derde.
  • als niet direct duidelijk is of de schade is veroorzaakt door een derde.

Wat moet uw medewerker doen?

Een ongeval of mishandeling heeft vaak ingrijpende consequenties. Vooral voor het slachtoffer zelf. Gelukkig kunnen de gecertificeerde letselschade-experts van Pals Letselschade uw medewerkers bijstaan bij het verhalen van hun persoonlijke schade als zij daar behoefte aan hebben. Zij kunnen zich dan volledig richten op hun herstel. Dit bekort de verzuimduur aanzienlijk waardoor de verzuimkosten beperkt blijven. Een win-winsituatie dus.

Waarom Het Regresloket?

Na de Europese aanbesteding in 2018 is de opdracht voor de uitoefening van het regresrecht namens de overheid (met uitzondering van het Ministerie van Defensie) voor de tweede keer op rij aan BSA gegund. Dit betekent dat wij ook in de komende jaren het regresrecht van de overheid weer zullen uitvoeren.

Het Regresloket is een juridische dienstverlener die ontstaan is uit de schadeafdeling van het ministerie van Financiën (1956). Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een zelfstandige organisatie die werkgevers juridische diensten biedt op het gebied van aansprakelijkheid en verzuim. Door onze jarenlange ervaring met overheidsinstellingen en de uitvoering van diverse overheidsregelingen en wetgevingen hebben wij een bijzonder brede juridische expertise opgebouwd.

Het maakt ons dé deskundige partij op het gebied van het verhalen van loonschade.

Wij zijn er om te helpen

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze regresmedewerkers.