Controle Whk

 • Deskundig advies door de Whk-specialisten van BSA
 • We denken met u mee
 • Levert u altijd meer op dan het kost
Een Whk-zaak melden #}

Betaalt u teveel Whk-premie?

Als werkgever is het in uw voordeel om uw uitkeringslasten zo laag mogelijk te houden. En natuurlijk probeert u daarom zoveel mogelijk grip te houden op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Als u hierbij iets over het hoofd ziet, kunt u ten onrechte 12 jaar lang een uitkering doorbelast krijgen.

Gelukkig kan het Regresloket u hierbij helpen. Zo kunnen wij voor u:

 • specificaties opvragen bij de Belastingdienst;
 • dossieronderzoek uitvoeren;
 • eventuele aanvullende gegevens opvragen bij het UWV;
 • een herzieningsverzoek indienen om de Whk-premie omlaag bij te stellen;
 • betaalde lasten uit het verleden inzichtelijk maken;
 • toekomstige lasten beperken.

De gevolgen voor uw organisatie

Als u publiek verzekerd bent voor de ZW of de WGA, betaalt u een Whk-premie aan de Belastingdienst. Hoe meer mensen vanuit uw organisatie een ZW- of een WGA-uitkering ontvangen, hoe hoger deze Whk-premie. Het UWV bepaalt welke uitkeringen aan u worden doorbelast. De Belastingdienst informeert u over uw percentage en int de premie.

Gemiddeld kost een uitkeringslast € 15.000,- per jaar. Deze kan maximaal 12 jaar worden toegerekend (2 jaar ZW, 10 jaar WGA). Als een uitkering onterecht aan u wordt toegerekend, betekent dit dat uw premie onredelijk hoog is vastgesteld.

Daarom is het zaak om deze gegevens goed te controleren. Controle op de Whk-premie kan over de afgelopen vijf boekjaren.

Wat levert het u op?

 • Inzicht in (lang)lopende uitkeringslasten
 • Grip op toekomstige uitkeringslasten
 • Een potentiële besparing op uw Whk-premie

“Werkgevers hebben weinig kennis van de WIA. Als je niet weet wat er mogelijk is, loop je het risico dat je teveel betaalt. In het eerste jaar kregen we € 12.000,- terug. Voor de jaren daarna nog veel meer. Als klant hoefden we daar bijna niets voor te doen. Terwijl je er wel veel voor terugkrijgt. Dat BSA ons hierop heeft gewezen, zegt iets over hun klantgerichte houding. Ze monitoren zo’n zaak goed en houden ons bij de les.”

Tobias Smits, controller van RENN4

Onderscheidend vermogen

We kijken niet alleen naar de informatie die u beschikbaar heeft maar gaan ook op zoek naar aanknopingspunten waar u als werkgever geen zicht op heeft. Vaak zit dit verborgen in opvattingen van de arbeidsdeskundige van het UWV die vermeld staan in de arbeidsdeskundige rapportage. Als dat onvoldoende uitsluitsel biedt, hebben we nog onze routes binnen het UWV om verdere handvatten te verzamelen.

Kortom, laat uw uitkeringslasten door het Regresloket controleren. Wij zorgen ervoor dat u nooit teveel gedifferentieerde Whk-premie betaalt. We doen dossieronderzoek en geven advies. Kan uw premie omlaag? Dan regelen we dat voor u.