UWV-beslissingscheck

  • Deskundig advies door de Whk-specialisten van BSA
  • Levert u altijd meer op dan het kost
  • We denken met u mee
Een zaak melden #}

UWV-beslissingscheck

Bij het Regresloket kunnen we controles op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor u uitvoeren. Daarbij controleren we per individuele werknemer of de uitkering terecht is toegewezen. Zo kan blijken dat een uitkering niet (volledig) voor rekening van u als werkgever mag komen. Dan vragen wij de Belastingdienst om dit te herstellen.

De meeste dossiers worden wel terecht toegerekend. Dit kan nog jaren doorwerken in de premie. Zo kan een WGA-uitkering maximaal 10 jaar worden toegerekend. Maar omdat u als werkgever hiervoor een verhoogde premie betaalt, kunt u ook hier invloed op uitoefenen. Hiermee kunt u uw toekomstige premie beperken.

Herbeoordeling

Door een tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV worden werknemers na toekenning van de WGA-uitkering niet opnieuw opgeroepen. In ieder geval niet op initiatief van het UWV. Zo kan een werknemer jarenlang een uitkering ontvangen terwijl de omstandigheden inmiddels veranderd zijn. Daarom kunt u het UWV vragen om de actuele situatie van een uitkeringsgerechtigde in kaart te brengen. Dit wordt een herbeoordeling genoemd. Deze herbeoordeling kunnen wij voor u begeleiden.

Bij controle van de gedifferentieerde premie kunnen wij zien welke van uw (ex-)werknemers een uitkering toegewezen hebben gekregen. Uit dossieronderzoek kunnen wij opmaken hoe lang deze werknemers al een uitkering ontvangen en of deze uitkering nog loopt. Als dit nog geen 10 jaar is, kan het zinvol zijn om een herbeoordeling aan te vragen. Soms kan dit zorgen voor een lagere premie. Vaak is dit niet alleen voordeliger voor u als werkgever maar ook voor uw werknemer(s).

Door het tekort aan artsen bij het UWV kan de doorlooptijd van een herbeoordeling behoorlijk oplopen. Daarom zorgen wij ervoor dat het daar op de radar blijft zodat het ook daadwerkelijk in behandeling wordt genomen.

Bezwaar

Na een herbeoordeling geeft het UWV een nieuwe beslissing af. Bent u niet tevreden over het resultaat? Dan kunnen wij hiertegen in bezwaar gaan voor u.

Bezwaar begint altijd met een zogenoemd pro forma bezwaar. Hiermee geven wij aan dat u meer informatie nodig hebt om te beoordelen of u zich kunt vinden in de beslissing. Zo kunnen wij het achterliggende (medisch) dossier opvragen voor u. Als werkgever kunt u geen inzage krijgen in het medisch dossier tenzij uw werknemer daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Wel kunnen wij voor u een artsgemachtigde, advocaat of professionele rechtshulpverlener inschakelen om het medisch dossier te laten beoordelen. Gelukkig hebben wij bij ons label Brandmeester genoeg advocaten die hier precies de weg in weten.

Als uit het (medisch) dossier blijkt dat er mogelijkheden zijn om het bezwaar nader te onderbouwen, dan doen wij dat. Blijkt dat de conclusie van het UWV waterdicht is? Dan trekken wij het bezwaar in.

Ook als uw (ex-)werknemer een ZW- of WGA-uitkering toegekend krijgt, neemt het UWV een beslising voor u als belanghebbende werkgever. Ook hiertegen kunnen wij voor u in bezwaar gaan. Als dit slaagt, kan toerekening van de premie voorkomen of beperkt worden.

Beroep

Een bezwaarschrift wordt behandeld door de afdeling Bezwaar en Beroep van het UWV. Als u er ook na bezwaar niet uitkomt met het UWV, kunnen we een beroepsprocedure starten voor u. Hierbij vragen we aan de rechtbank uitsluitsel over het meningsverschil. Dit is zeldzaam en proberen we ook zoveel mogelijk te voorkomen. Maar soms kan het helaas niet anders.

Beroep begint met een pro forma beroep om een zo volledig beeld te krijgen van de afwegingen van het UWV. Als we de kansen van het beroep na beoordeling van het dossier groot genoeg inschatten, zetten we de procedure door.

Als we ook in beroep niet in het gelijk gesteld worden, kunnen we verder procederen. Eerst in hoger beroep en als dat nodig is tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Zo ver hebben we het gelukkig nog niet hoeven laten komen. Maar de mogelijkheid bestaat.